Meat King at Sogo | MeatKing.hk

崇光肉王

Meat King at SOGO | MeatKing.hk


肉王將在銅鑼灣崇光百貨舉行活動,我們提供獨家優惠的優質產品和特別促銷組合!來拜訪我們並打個招呼! :)

Australian Wagyu Chuck MeatKing.hk

加入肉王皇傢俱樂部!

隨時了解我們的優質肉類、特別優惠和食譜 - 立即訂閱我們令人垂涎的時事通訊!